EEN TIP VOORDAT JE BEGINT MET SCHRIJVEN

TIP 2

BEPAAL EEN ONDERWERP

Waar ga je over schrijven? Probeer het onderwerp zo exact mogelijk te weten te komen.

Dus niet: ik ga schrijven over liefde.

Beter is: ik ga schrijven over de liefde van onmogelijke geliefden.

Nog beter: over de onmogelijke liefde van Ron en Julia.

Nog beter: over hoe de onmogelijke liefde van Ron en Julia stand hield.

 

Dus niet: ik ga schrijven over stagnaties in de zorg.

Beter is: stagnaties in het uitwisselen van patiëntendossiers.

Nog beter: stagnaties in het uitwisselen van patiëntendossiers tussen regionale ziekenhuizen.

Nog beter: stagnatie in het uitwisselen van patiëntendossiers tussen … (naam ziekenhuis) en … (andere naam ziekenhuis) en … (andere naam ziekenhuis)

Mogelijk nog beter: aanbevelingen om stagnaties in het uitwisselen van patiëntendossiers tussen …. (naam) en … (naam) te verbeteren.

 

Schrijf niet over mensen, maar over Karel.

Schrijf niet over een auto, maar over die Chevrolet.

Schrijf niet over fruit, maar over aardbeien.

 

Neem geen genoegen als je onderwerp nog erg ruim is.

Je kunt het beter krijgen door je eerste uitgangspunt te noteren en er dan onder te zetten.

nog beter is:

En daaronder dan weer opnieuw

nog beter is:

Zo dwing je jezelf het steeds iets concreter te maken, steeds iets specifieker, net zolang tot je tevreden bent.

naam1

 

Wil je niet tot volgende week wachten, Klik op het plaatje om het boek te kopen.

101 schrijftips