Privacy beleid

 1. Met het begrip ‘persoonsgegeven’ bedoel ik informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ik maak gebruik van persoonsgegevens die jij als bezoeker van mijn website aan mij hebt verstrekt. Ik verwerk die gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 

 2. Ik verwerk alleen gegevens als daar een zogeheten AVG-grondslag voor bestaat. Dat betekent dat ik in principe alleen gegevens verwerk als jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met mij is gesloten.

 3. Ik verwerk persoonsgegevens in de volgende situaties:
  – je hebt je contactgegevens achtergelaten op deze website
  – we onderhouden een zakelijke relatie
  – je hebt aangegeven dat je graag op de hoogte wilt worden gehouden van relevante tips en je wilt toegang tot de geheime tip.
  Ik deel nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 4. Ik bewaar persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het afronden van een opdracht bewaar ik de persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn voor vervolg mails en nazorg. Contactgegevens van relaties sla ik op als en zolang ik daar toestemming voor heb.

 5. Ik voeg je naam en e-mailadres na de uitvoering van de opdracht toe aan mijn adressenlijst, zodat we ook in de toekomst zakelijk contact kunnen houden. Ik kan je bijvoorbeeld mails sturen, of gericht aanbiedingen doen. Je kunt op elk moment aangeven dat je uit deze lijst verwijderd wil worden.

 6. Ik doe er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. De toegang tot mijn digitale bestanden met persoonsgegevens is versleuteld met gegenereerde (dus heel sterke) wachtwoorden, en de kring met toegang tot deze bestanden is beperkt. Mensen die er niets mee te maken hebben, kunnen er dus niet bij.

 7. Ik werk met verwerkers; zij gebruiken je gegevens alleen volgens de instructies die ik geef, en niet voor eigen doeleinden. Ik ben verplicht een verwerkersovereenkomst met hen te sluiten waarin dat is vastgelegd.

 8. Op mijn website staan links naar andere websites. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van die websites.

 9. Ik gebruik cookies om je ervaring op mijn website te verbeteren. Je kunt ze zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen; dan worden ze niet meer opgeslagen als je mijn website bezoekt. Zonder cookies kan het wel zijn dat de website minder goed werkt. Verder kan WordPress of WooCommerce de cookie-informatie aan derden geven als ze daartoe wettelijk verplicht zijn, of als derden de informatie namens WordPress verwerken. Ik heb daar geen invloed op.

 10. Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Als ik er belangrijke wijzigingen in aanbreng, zal ik daarvan een notificatie op mijn website plaatsen, samen met de nieuwe privacyverklaring. Klanten en relaties die met hun e-mailadres bij mij geregistreerd staan, zal ik per e-mail op de hoogte brengen van zulke wijzigingen.

 11. Jij hebt volgende rechten:
  – je mag mij vragen om inzage in of een kopie van jouw gegevens;
  – je mag mij vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens (maar in geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kan ik enkele van je gegevens bewaren in een register of op een zwarte lijst);
  – je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
  – je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat ik jouw gegevens onrechtmatig verwerk;
  – je mag je toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt, mag ik geen gegevens meer van jou verwerken.