EEN TIP VOORDAT JE BEGINT MET SCHRIJVEN

TIP 6

BEPAAL DE DOELGROEP

Schrijven is communiceren. Als schrijver zendt je een signaal uit, dat door een lezer wordt ontvangen. Wees je bewust van je signaal.

Net zoals het doel van een tekst verschillend is, is ook de doelgroep verschillend.

Als je een verhaal wilt schrijven voor peuters dan moet je een andere toon aanslaan dan tegen volwassenen.

Schrijf je voor geïnteresseerde leken dan

doe je dat op een andere manier dan als je voor professionals schrijft.

Bedenk dus, voor je begint, voor wie je het schrijft en welke voorkennis en verwachtingen je lezerspubliek heeft.

De kans dat wat je wilt vertellen aanslaat, is daarmee veel groter.

 naam1

Wil je niet tot volgende week wachten, Klik op het plaatje om het boek te kopen.

schrijftips